Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań indywidualnie dopasowany dla każdego klienta. Wykorzystujemy wiele narzędzi dobranych do specyfiki portfela należności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. Stąd też przyjmowany do obsługi pakiet wierzytelności każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem i precyzyjne zaplanowanie działań windykacyjnych. Realizujemy również procesy restrukturyzacji, a także podpisujemy porozumienia spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy duży nacisk na dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia.

ETAP SĄDOWY:
Prowadzenie postępowań przedsądowych mających na celu polubowne rozwiązanie sporu. Prowadzenie postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postępowań odrębnych. A w szczególności postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego. Reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych. Prowadzenie postępowań spadkowych. W szczególności ustalenie kręgu spadkobierców klientów i wszczęcie postępowań mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę. Dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych oraz wierzytelności z sektora MŚP. Aktywny nadzór nad przebiegiem postepowania sądowego – monitoring sądowy. Prowadzenie procesów due diligence, w szczególności weryfikacja dokumentacji klienta.
ETAP EGZEKUCYJNY:
Na etapie postępowania egzekucyjnego Kancelaria wykonuje m.in. następujące działania: Wszczęcie postępowań egzekucyjnych u najefektywniejszych komorników sądowych. Reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego. Prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych – monitoring egzekucyjny. Ścisłą współpracę z komornikami sądowymi i nadzór postępowania w celu poprawy skuteczności prowadzonych postepowań oraz w celu ograniczenia kosztów egzekucji dla naszych partnerów biznesowych. Prowadzenie/Wspieranie procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości. Reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciw egzekucyjnych.


windykacja ełk, firmy windykacyjne ełk, pomoc przy windykacji, dochodzenie należności ełk, windykacja należności giżycko, windykacja należności grajewo, pomoc przy windykacji ełk, komornicy ełk, działalność windykacyjna.