Odszkodowania

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale Center Plus sp. z o. o. zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia. W przypadku jej braku skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferujemy darmową analizę każdej sprawy.Obrażenia ciała

Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów medycznych,
 • wypadków na gospodarstwach rolnych,
 • potknięć,
 • poślizgnięć,
 • innych wypadków.

Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie.
Wypadek śmiertelny


Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które straciły bliskich w wyniku:

wypadkach komunikacyjnych,

 • wypadków przy pracy,
 • błędów medycznych,
 • wypadków na gospodarstwach rolnych,
 • potknięć,
 • poślizgnięć,
 • innych wypadków.

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje mu również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.
Szkoda na pojeździe

W ciągu ostatnich 3 lat miałeś wypadek w którym uszkodzone zostało Twoje auto?

Ubezpieczyciel najprawdopodobniej wypłacił Ci za mało za szkodę z OC lub AC.

Uzyskaj dopłatę do wypłaconego odszkodowania.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc – bez zobowiązań, bez żadnych kosztów.

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Dokonamy bezpłatnej weryfikacji i sprawdzimy czy otrzymasz dopłatę.
Wypadek w rolnictwie


Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym, pomożemy uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC właściciela gospodarstwa.

O odszkodowanie mogą się ubiegać:

 • właściciel gospodarstwa,
 • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoby pracujące na gospodarstwie,
 • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego,

którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w przypadku jego braku roszczeń dochodzić możemy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wypadek przy pracy


Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, należy Ci się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Potknięcie/poślizgnięcie


Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Pamiętaj!
Przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzenia i potwierdzenie jego okoliczności. Istotne będzie:

 • zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej,
 • wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia,
 • zebranie oświadczeń naocznych świadków,
 • pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu.Błąd medyczny


Jeżeli w wyniku błędu medycznego, czyli nieumyślnego działania, nienależytego działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

 • nieprawidłowe rozpoznanie lub nierozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu, złamania),
 • usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie,
 • szkody przy porodzie,
 • zakażenia szpitalne (np. WZW lub gronkowiec typu szpitalnego),
 • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych),
 • niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu (np. odleżyny).Odszkodowania ełk, pomoc w wypadkach, odszkodowania giżycko, firmy odszkodowawcze, firma odszkodowawcza, pomoc w uzyskaniu odszkodowania ełk, pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia, odszkodowania suwałki, odszkodowania giżycko, odszkodowania grajewo, odszkodowania zaniżone, pomoc przy odszkodowaniach, pomoc prawna przy odszkodowaniach, pomoc w uzyskaniu odszkodowania ełk, pomoc przy załatwianiu odszkodowania.