O nas

Dane podmiotu:
Center Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku,
adres: 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 5E
tel. +48 ( 87) 737 - 79 - 08
NIP: 8481868985
REGON: 367365770
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000680464
Kapitał zakładowy 5000, 00 zł w całości pokryty.